Matavimo vienetai

Vandens kietis ( akvariumistų tarpe labiau populiaresnis išsireiškimas - kietumas )

 

  • Karbonatinis kietis :
    1 vokiškas laipsnis (dKH) = 10,7 mg/l CO3
  • Bendrasis kietis :
    1 vokiškas laipsnis (dGH)= 17,848 mg/l CaCO3 =10 mg/l CaO = 7,147 mg/l Ca = 4,3 mg/l Mg
    1 mg-ekv/l = 20,04 mg/l Ca = 12,16 mg/l Mg
    1 mg-ekv/l ~ 2,8 dKH

Vandens kietumo matavimo vienetų santykiai

°dH ppm mg/l °EH °F mmol/l
1 °dH 1 17,89 17,86 1.250 1.78 0.18
1 ppm 0,056 1 1 0.070 0.099 0.01
1 mg/l 0,056 1 1 0.070 0.099 0.01
1 °EH 0,80 14,31 14.31 1 1.424 0.144
1 °F 0,562 10,05 10.05 0.702 1 0.101
1 mmol/l 5,556 99,39 99,39 6.94 9.889 1


1 ppm (parts per million) ~ 1mg/l
1 gpg (grains per galoon) = 17.1 ppm (arba mg/l)
1 °dH = 10 mg/l CaO = 17.8 mg/l CaCO3 = 0.18 mmol/l

Medžiagos koncentracija tirpale :

1 gramas / litre = 1000 mg/l = 1000 ppm (parts per million)

Vandenilio jonų rodiklis - pH .
Tai dydis, nusakantis vandenilio jonų koncentraciją tirpale. Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas pH:

pH= - log10 [H+]

kur [H+] reiškia vandenilio jonų koncentraciją, matuojamą moliais litre.
Paaiškinimas :pH yra neigiamas vandenilio jonų koncentracijos dešimtainis logaritmas.Sakykim kai pH yra 7,tai vandenilio koncentracija yra 10-7 molių litre.Kai pH dydis sumažėja per 1 ,tai vandenilio koncentracija pasikeičia 10 kartų ( 10-6 mol/l)

 

Last modified on Thursday, 16 August 2012 11:04
More in this category: Pavojingumo simboliai »